Blog

Noutati

Plafoane fiscale valabile in anul 2019

Plafoane fiscale valabile in anul 2019

O serie de plafoane atinse si/sau depasite impun modificari in calcularea impozitelor. Nedeclararea acestora aduc dupa sine amenzi si penalitati din partea ANAF-ului. Mai jos va prezentam aceste plafoane fiscale: 

a) Plafonul de trecere de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri de 2.250.000 lei;

b) Plafonul de trecere de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – cifra de afaceri de 100,000 euro – contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2018 respectiv 4,6581, plafonul calculat fiind de 465.810 lei;

c) Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri de 300,000 lei;

d) Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri de 1,000,000 euro – echivalentul in lei se stabileste utilizând cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar precedent, pentru 2018 fiind de 4,6639 lei/eur, plafonul in lei fiind de 4.663.900 lei;

e) Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România, achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare sa nu depăşeasca pe parcursul anului calendaristic curent (sau a anului calendaristic anterior) plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării);

f) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. (Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal – 4,6535 respectiv lei/eur – rezultand astfel un plafon in lei de 465.350 lei.

Add comment