Consultanta Fonduri Europene

 

In vederea obtinerii fondurilor nerambursabile, oferim urmatoarele servicii:

i1

Analiza eligibilitatii si recomandari/solutii

i2

Intocmirea studiului de fezabilitate, planului de afaceri, a proiectiilor financiare si analizei financiare

i3

Consultant economic pe perioada implementarii, management de proiect

i5

Organizarea procedurilor de achizitii si intocmirea dosarelor de achizitii

i4

Monitorizarea achizitiilor si intocmirea cererilor de plata